Reklamačný poriadok internetového obchodu (e-shopu)

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy môže reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.

Predávajúci sa bude snažiť vyriešiť k spokojnosti zákazníka individuálnou dohodou, v súlade s platným právnym poriadkom, bez zbytočného odkladu v zákonom stanovenej dobe na vybavenie reklamácie t.j. jeden mesiac od prijatia reklamácie.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený v internetovom obchode www.orthodoxcarp.sk a zaplatený spoločnosti ORTHODOX CARP, s.r.o., ktorý je v záručnej dobe. Záručná doba všetkých tovarov a produktov predávaných v internetovom obchode www.orthodoxcarp.sk je zákonom stanovená na 2 roky odo dňa predaja tovaru. Dňom predaja sa rozumie dátum objednania tovaru, uvedenom na objednávke.
Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, s kópiou dodacieho listu alebo faktúry.
V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu škody a poštovného v nutnej výške.
Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením reklamačnej situácie.
Dodávateľ si vyhradzuje právo na predĺženie doby na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné znovu vyrobiť, a to na dobu, ktorá je na to nevyhnutne potrebná.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.orthodoxcarp.sk nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nešetrným alebo neodborným zaobchádzaním s tovarom.

X